A KalászNet Kft ÁSZF kivonata a 2020. szeptember 22-től hatályba lépő változásokról

  1. Dány, Jászfelsőszentgyörgy, Kartal, Kerekharaszt, Kóka, Pusztamonostor, Szentlőrinckáta, Tóalmás, Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok településen szeptember 22-től változik a műsorkínálat
  2. A Bónum TV új neve: EWTN
  3. Az ÁSZF 3. melléklet az alábbi kiegészítéssel bővül:

3.9.1 Dekódoló kártya bérleti díj további készülékek esetében havonta bruttó 500Ft

Amennyiben a módosítások az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaznak, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Az előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést legfeljebb 8 napos felmondási határidővel bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.  
Köszönjük megértését!   Budapest, 2020. augusztus 22.

Üdvözlettel:

KalászNet Kft.