A KalászNet Kft ÁSZF kivonata a 2020. augusztus 11-től hatályba lépő változásokról

Dévaványa, Létavértes településeken 2020.08.11-től változik a műsorkínálat

Amennyiben a módosítások az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaznak, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Az előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést legfeljebb 8 napos felmondási határidővel bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.  
Köszönjük megértését!   Budapest, 2020. július 7.

Üdvözlettel:

KalászNet Kft.