A KalászNet Kft ÁSZF kivonata a 2020. július 1-től hatályba lépő változásokról

A Humor+ csatorna új neve: TV2 Comedy

Szarvas, Békésszentandrás, Csabacsűd településeken új NET előfizetéshez e-mail és tárhely szolgáltatás nem rendelhető

Pilisjászfalu településen változik a műsorkínálat

Baracs, Nagykarácsony, Nagyvenyim, Mezőfalva, Kisapostag településeken július .14-től változik a műsorkínálat

Az ÁSZF 5.1.3.2 pont az alábbiak szerint változik:

A szolgáltatást a hálózati eszközök felügyelete, a hálózatban működő eszközök és berendezések karbantartása miatt a szolgáltató minden keddi és csütörtöki napon 0.00 órától 6.00 óráig szüneteltetheti. Ez a szünetelés a hálózat rendszeres karbantartás miatti szünetelésként értelmezendő.

  • Az ÁSZF 5.2.1 ponthoz az alábbi kiegészítés kerül:

Szolgáltatónak a kiugró forgalmak ellenőrzése folyamán lehetősége van az előfizetői Szolgáltatás korlátozására. Mivel az Előfizető által igénybevett előfizetői szolgáltatás egyes díjelemei nem jelenhetnek meg az Előfizetői szolgáltatás igénybevételével egyidejűleg a Szolgáltató számlázási rendszerében, az Előfizető bizonyos szolgáltatásoknál az Egyedi értékhatárt meghaladóan is igénybe tudja venni az Előfizetői szolgáltatást. Erre tekintettel az Előfizető nem tagadhatja meg az Előfizetői szolgáltatás díjának megfizetését arra hivatkozva, hogy a Szolgáltató az Egyedi értékhatár elérését követően nem korlátozta az Előfizetői szolgáltatás nyújtását. Telefonszolgáltatás esetében az egyedi értékhatár 10 000Ft.

  • Az ÁSZF 7.1.5.2.1 ponthoz az alábbi kiegészítés kerül:
az elektronikus számlát igénylők 200Ft kedvezményt kapnak havi számlájukból.

Amennyiben a módosítások az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaznak, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Az előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést legfeljebb 8 napos felmondási határidővel bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.  
Köszönjük megértését!   Budapest, 2020. június 1.

Üdvözlettel:

KalászNet Kft.