A KalászNet Kft ÁSZF kivonata a 2018. november 15-től hatályba lépő változásokról

Tisztelt Előfizetőink!

A KalászNet Kft ÁSZF kivonata a 2018. november 15-től hatályba lépő változásokról

  1. Változás a műsorkínálatban Kistokaj fejállomás által érintett településeken
  2. Változás a műsorkínálatban Dorog, Tát településeken
  3. A csatornák továbbítására vállalt határidő: 2018.12.31
Módosítás lényegének rövid leírása A módosítással érintett dokumentumok, fejezetek és pontok
A Kalásznet Kft.. székhelye megváltozik, az új székhely:1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36. ÁSZF Törzsrész 1.1. pont 8. sz. melléklet 14. és 15. pontok
Jogszabályi előírásoknak való megfelelés, áthelyezésre vonatkozó rendelkezések pontosítása ÁSZF Törzsrész 9.1.5, 12.1.2.3, 12.2.2.2 és 12.4.2 pontok
NMHH CS_2086_2018. számú határozata miatti módosítás ÁSZF Törzsrész 12.1.2.2 pont
Meghatározásra kerülnek az előfizető postai úton történő értesítése esetén azon szabályok, melyek a küldemény második alkalommal történő kézbesítésének sikertelensége esetén („nem kereste” jelzés) vagy az előfizető általi átvétel megtagadása esetén alkalmazható kézbesítési vélelemre vonatkoznak. ÁSZF Törzsrész 13.6 pont
Eljárásra jogosult hatóságok, békéltető testület és egyéb szervezetek megnevezése, elérhetőségeik módosítása ÁSZF Törzsrész 6.6 pont Új 14. sz. melléklet

Amennyiben a módosítások az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaznak, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Az előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést legfeljebb 8 napos felmondási határidővel bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.   A módosítással az Általános szerződési feltételek hivatkozott fejezetei is módosulnak, amelynek módosított szövege 2018. október 4-tól megtalálható honlapunkon és ügyfélszolgálatunkon.

Köszönjük megértését!   Budapest, 2018. október 4.

Üdvözlettel:
KalászNet Kft.