A KalászNet Kft ÁSZF kivonata a 2018. október 14-től hatályba lépő változásokról

Tisztelt Előfizetőink!

A KalászNet Kft ÁSZF kivonata a 2018. október 14-től hatályba lépő változásokról

  1. Változás a műsorkínálatban Győr fejállomás által érintett településeken
  2. A csatornák továbbítására vállalt határidő: 2018.11.30

Amennyiben a módosítások az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaznak, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Az előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést legfeljebb 8 napos felmondási határidővel bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.   A módosítással az Általános szerződési feltételek hivatkozott fejezetei is módosulnak, amelynek módosított szövege 2018. szeptember 13-tól megtalálható honlapunkon és ügyfélszolgálatunkon.

Köszönjük megértését!   Budapest, 2018. szeptember 13.

Üdvözlettel:
KalászNet Kft.