A KalászNet Kft ÁSZF kivonata a 2017.08.01-tól hatályba lépő változásokról

Változás Esztergom településen az elosztott műsorokban.

Amennyiben a módosítások az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaznak, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Az előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést legfeljebb 8 napos felmondási határidővel bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.

A módosítással az Általános szerződési feltételek hivatkozott fejezetei is módosulnak, amelynek módosított szövege 2017. június 1-jétől megtalálható honlapunkon és ügyfélszolgálatunkon.

Üdvözlettel:
KalászNet Kft.