A KalászNet Kft ÁSZF kivonata a 2016. december 1-től hatályba lépő változásokról

1.

2016. július 1-én fontos jogszabályváltozás lépett életbe, amely érinti az Ön TV-szolgáltatását.

A 86/2016 (IV. 26.)  Kormányrendelet lehetővé tette a korábban díjmentes, programdíj nélkül terjeszthető TV csatornákat (RTL Klub, TV2) nyújtó médiaszolgáltatók számára, hogy 2016. július 1-től a műsorukért programdíjat szedjenek be a műsorszolgáltatóktól, így a KalászNet Kft-től is. Ezt a díjat a KalászNet Kft. mindeddig nem, hanem csak 2016. december 1-től kezdődően kezdi el érvényesíteni az előfizetők havidíjában.

Ennek megfelelően 2016. december 1-i hatállyal módosítjuk az egyéni előfizetők részére nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére vonatkozó Általános szerződési feltételeinket (ÁSZF), az egyedi előfizetői szerződésre is kiterjedő hatállyal, melynek következtében 2016. december 1-től megemeljük TV-szolgáltatásunk havidíját.

A KalászNet az előfizetők érdekeit szem előtt tartva az RTL Klub és a TV2 által közölt díjnál kisebb mértékű  – összesen havi bruttó 370 Ft havidíj – emelést vezet be 2016. december 1-től határozott és határozatlan idejű szerződéssel rendelkező ügyfelei részére.

2.

Változás Tokaj településen az elosztott műsorokban.

A részletekről itt talál tájékoztatót

Amennyiben a módosítások az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaznak, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Az előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést legfeljebb 8 napos felmondási határidővel bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.

A módosítással az Általános szerződési feltételek hivatkozott fejezetei is módosulnak, amelynek módosított szövege 2016. december 1-jétől megtalálható honlapunkon és ügyfélszolgálatunkon.

Köszönjük megértését!

Budapest, 2016. október 28.

Üdvözlettel:
KalászNet Kft.